Cargoland – maanteetranspordi platvorm

Cargoland - maanteetranspordi platvorm

Cargoland on maanteetranspordi logistikaettevõte, kes võtnud südameasjaks lihtsustada antud vallas tegelevate teiste ettevõtete tööd, kus vähemalt üks logistik ja üks juht.

Platvormi arendus sai alguse aga ettevõtte enda probleemist – kõik suhtlus käis läbi telefoni või e-kirjade. Kõned olid juskui müügikõned ja kirju liiga palju – puudus hallatavus ning efektiivus infovahetusprotsessis. Lahendamaks probleem, tuli Cargolandi meeskonnal idee – luua portaal, kus on logistikutel võimalik lihtsasti endale sobiv kaup või vaba sõiduk leida või pakkuda, soovitud marsruudil. Portaali kasutades on võimalik vähendada suures mahus ettevõtte kulutusi ja ka aega, mis muidu kuluks partneri leidmiseks.

Koostöö käigus Dignicy agentuuriga valmis erilahendusena funktsionaalne veebiportaal, milles võimalik hallata kaupasid ning sõidukeid, planeerida tulevaseid reise, arevestada aja- ning küttekulu ning palju muud, kasutades Kanban meetodit.

Kokkuvõtvalt problemaatika:

  • Ebvajalikult palju suhtlust telefonitsi või kirja teel;
  • Liigne aja- ning närvikulu info koondamisel;
  • Vead infos – võis ka juhtuda, et kaup ei jõudnud kohale;

Pärast arendust:

  • Info operatiivne, alati uuendatud ning täpne;
  • Struktureeritud ja eesmärgipõhine ülesehitus;
  • Lihtsustab logistiku ja autojuhi tööd;
  • Võimalik edendada järgmiseid ärisuundasid.