Ehk kuidas me töötame ning väärtust loome?

Custom, Booking

Liine Apartments

Lühiajalise majutusteenuse broneerimine ja ostmine koos lisateenuste valikutega.

Custom

Cargoland – maanteetranspordi platvorm

Teenusplatvorm vahendamaks kaubavedu

Tutvustav

Deep-tech startup GScan

Tehnoloogia selgitamine, esmane kliendiinfo

Tutvustav

Infrastruktuuriettevõte Eleport

Infovahetus ja kontakt kliendiga